Sivut

sunnuntai 9. syyskuuta 2018

Tasavallan presidenttiTasavallan presidentti valitaan kaksivaiheisella suoralla kansanäänestyksellä joka kuudes vuosi.
Presidenttinä toimii toista ja perustuslain mukaan viimeistä kautta Sauli Niinistö.

Sauli Niinistö valittiin vuonna 2018 suoraan ensimmäisellä kierroksella, koska hän sai vaaleissa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Jos kukaan ehdokkaista ei olisi saanut enemmistöä annetuista äänistä, olisi toimitettu uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Presidentiksi valitaan tällöin uudessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas. Kuva on tv-lähetyksestä vaali-iltana. Vasemmalla kuvassa on Ylen vaaliasiantuntija, joka oli vaalilähetyksessä. Tyypillistä on myös vaalikampanjat ja mielipidekyselyt eli gallupit ennen vaaleja.

Oikeus asettaa ehdokas presidentin vaaliin on rekisteröidyllä puolueella, jonka ehdokaslistalta on viimeksi toimitetuissa eduskuntavaaleissa valittu vähintään yksi kansanedustaja, sekä kahdellakymmenellätuhannella äänioikeutetulla. Niinistö valittiin puolueista riippumattomalta listalta.

Presidentin toimikausi on nykyisin kuusi vuotta.

Tasavallan presidentti hoitaa hänelle tässä perustuslaissa tai muussa laissa erikseen säädetyt tehtävät.

Presidentin päätöksenteko
Tasavallan presidentti tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen ratkaisuehdotuksesta.

Presidentti päättää 1 momentissa säädetystä poiketen ilman valtioneuvoston ratkaisuehdotusta:
1) valtioneuvoston ja sen jäsenen nimittämisestä sekä eron myöntämisestä valtioneuvostolle tai sen jäsenelle;
2) ennenaikaisten eduskuntavaalien määräämisestä;
3) armahduksesta sekä sellaisista muista laissa erikseen säädetyistä asioista, jotka koskevat yksityistä henkilöä tai jotka sisältönsä vuoksi eivät edellytä valtioneuvoston yleisistunnon käsittelyä; sekä
4) Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetuista muista kuin maakunnan taloutta koskevista asioista.
Asianomainen ministeri esittelee asian presidentin päätettäväksi. Valtioneuvoston kokoonpanon muutoksen, joka koskee koko valtioneuvostoa, esittelee kuitenkin valtioneuvoston asianomainen esittelijä.


Presidentti päättää sotilaskäskyasioista ministerin myötävaikutuksella sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Sotilaallisista nimitysasioista ja tasavallan presidentin kansliaa koskevista asioista presidentti päättää sen mukaan kuin lailla säädetään.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentti tulee näkyviin kun se on hyväksytty. Kiitos kommentista