Sivut

torstai 11. lokakuuta 2018

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta


Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp, kuuluu kokonaisuuteen Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp

Opiskelija osaa
-Toimia yrityksen tavoitteita edistäen
Kiitettävä 5
  • kuvaa alansa yritystoiminnan merkitystä yhteiskunnassa ja ennakoi alan tulevia kehitysnäkymiä
  • kuvaa organisaation liiketoimintamallin itsenäisesti
  • toimii tehtävissään oma-aloitteisesti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti tunnistaen työnsä vaikutukset organisaation tulokseen
-Ideoida liikeidean ja arvioida sen toteuttamismahdollisuuksia.
Kiitettävä 5
  • ideoi liikeidean asiakaslähtöisesti ja arvioi sen toimivuutta
  • löytää yrityksen perustamista tukevia palveluita ja tietolähteitä hyödyntäen eri kanavia
  • arvioi liikeidean edellyttämien taloudellisten ja toiminnallisten resurssien saatavuuden
  • kuvaa liikeidean toteuttamiseksi tarvittavia verkostoja ja arvioi yhteistyömahdollisuuksia
  • arvioi realistisesti valmiuksiaan toimia yrittäjänä tiedostaen yritystoiminnan riskit.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentti tulee näkyviin kun se on hyväksytty. Kiitos kommentista