Sivut

maanantai 3. joulukuuta 2018

Kirjasto


Kirjastolaki uudistui vuoden 2017 alusta, lain nimi on Laki yleisistä kirjastoista

Kirjaston ylläpitäminen on kunnan vastuulla, kukin kunta voi sen tehdä sen yksin tai muiden kuntien kanssa yhdessä.

Kirjastojen tarkoituksena on edistää "väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin; ja tiedon saatavuutta ja käyttöä; sekä lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa; mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen; sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta".  


Yleisen kirjaston tehtävänä on:
1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin;
2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;
3) edistää lukemista ja kirjallisuutta;
4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon;
5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;
6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Laki takaa maksuttomuuden "omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta on maksutonta. Maksuttomia ovat myös valtakunnallista ja alueellista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston muille yleisille kirjastoille antamat kaukolainat". Nykyisin Turussa voi varata kirjoja myös lähikaupunkien kirjastoista (ja päinvastoin).

Kirjasto "voi periä myöhässä palautetuista aineistoista, varatun aineiston noutamatta jättämisestä enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää vastaavan maksun".  Eli myöhästymismaksut jäävät kirjastoihin.
Turussa noutamattomasta kirjasta peritään kahden euron maksu.

Kirjasto voi antaa lainauskiellon, jos käyttäjä ei ole palauttanut lainaamiaan aineistoja määräajassa tai ei ole maksanut myöhästymismaksuja. "Lainauskielto päättyy välittömästi, kun aineisto on palautettu tai maksut on suoritettu".  

Lainauskiellossa oleva henkilö voi oleskella kirjastossa ja lueskella aineistoja, mutta kunta voi asettaa henkilön määräaikaiseen kirjastokohtaiseen kirjaston käyttökieltoon, jos kirjaston käyttäjä aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle tai vaarantaa sen turvallisuutta taikka vahingoittaa kirjaston omaisuutta, "käyttökielto voi olla enintään 30 päivää". 

Nykysysteemi varauksissa Turussa
Vaski-kirjastossa voi omalla tunnuksella internetin kautta varata minkä vain kirjan. Kun kirja saapuu, siitä tulee tekstiviesti. Varaus haetaan kirjastosta.

Nyt siis noutamattomasta kirjasta ja myöhässä olevasta lainakirjasta joutuu maksamaan. Noutoaikaa on 7 päivää eli viikko (Turussa).

Rahoitus
Valtionosuuden myöntämisestä yleisen kirjaston käyttökustannuksiin säädetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa. 
Kunta saa asiis rahaa valtiolta, ja maksaa tarvittaessa lopun itse
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentti tulee näkyviin kun se on hyväksytty. Kiitos kommentista