Sivut

torstai 27. joulukuuta 2018

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osaamispistettä, pakollinen


Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osaamispistettä, pakollinen, kuuluu koriin

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

(Kopioitu suoraan eperusteista)

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp
Opiskelija osaa
toimia osana suomalaista yhteiskuntaa
toimia yhteiskunnan palveluiden käyttäjänä ja kuluttajana
suunnitella omaa talouttaan ja arvioida siihen liittyviä riskejä.

Osaamisen arviointi

Opiskelija toimii osana suomalaista yhteiskuntaa.
Opiskelija
Tyydyttävä 1
noudattaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita
tuntee kansalaisen perusoikeuksia ja velvollisuuksia
selvittää joitain yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja ja toimii aktiivisena kansalaisena

Hyvä 3         
noudattaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita
tuntee kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet
tuntee erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja ja toimii aktiivisena kansalaisena
   
Kiitettävä 5   

toimii tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen ja edistäen
tuntee hyvin kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet
tuntee monipuolisesti erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja ja toimii aktiivisena kansalaisena.

Linkkejä:
Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet linkki
Perusoikeudet ja tasa-arvo ja yhdenvertaisuus linkki
Perusoikeuksista lisää linkki
Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto linkki
Asiakirjajulkisuus ja yksityisyys linkki
Jokainen ihminen Suomessa on kirjoilla kunnassa. Kunnan toimintaa linkki
Eduskunnasta ja hallituksesta linkki
Tasavallan presidentistä linkki
Kansalaisuudesta, sen saamisesta ja menettämisestä linkki

Opiskelija toimii yhteiskunnan palveluiden käyttäjänä ja kuluttajana.
Opiskelija
Tyydyttävä 1
käyttää tarvitsemiaan yhteiskunnallisia palveluja
toimii vastuullisesti tiedostaen oikeutensa ja velvollisuutena kuluttajana
hankkii tarvitsemaansa tietoa kuluttaja-asioissa osittain ohjattuna

Hyvä 3         

käyttää tarvitsemiaan yhteiskunnallisia palveluja tarkoituksenmukaisesti
toimii vastuullisesti tiedostaen oikeutensa ja velvollisuutensa kuluttajana
hankkii tarvitsemaansa tietoa kuluttaja-asioissa
      
Kiitettävä 5   
toimii tiedostavana yhteiskunnallisten palveluiden käyttäjänä
toimii vastuullisesti tiedostaen hyvin oikeutensa ja velvollisuutensa kuluttajana
hankkii aktiivisesti tarvitsemaansa tietoa kuluttaja-asioissa.

Linkki 


Opiskelija suunnittelee omaa talouttaan ja arvioi siihen liittyviä riskejä.
Opiskelija
Tyydyttävä 1
tunnistaa yhteiskuntaan ja omaan taloudelliseen tilanteeseensa keskeisesti vaikuttavia tekijöitä
seuraa tulojaan ja menojaan
suunnittelee hankintoja ja vertailee erilaisia rahoitusvaihtoehtoja
asettaa henkilökohtaisia taloudellisia tavoitteita
ennakoi talouttaan erilaisissa elämäntilanteissa

Hyvä 3         
arvioi omaan taloudelliseen tilanteeseensa keskeisesti vaikuttavia tekijöitä
seuraa tulojaan ja menojaan suunnitelmallisesti
suunnittelee hankintoja ja vertailee erilaisia rahoitusvaihtoehtoja
asettaa henkilökohtaisia taloudellisia tavoitteita sekä seuraa niiden toteutumista
ennakoi talouttaan erilaisissa elämäntilanteissa tunnistaen eri tilanteiden riskitekijöitä
       
Kiitettävä 5   
arvioi ja ennakoi omaan taloudelliseen tilanteeseensa vaikuttavia tekijöitä
seuraa tulojaan ja menojaan suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti
suunnittelee hankintoja ja vertailee erilaisia rahoitusvaihtoehtoja järjestelmällisesti ja monipuolisesti
asettaa henkilökohtaisia taloudellisia tavoitteita, seuraa niiden toteutumista ja tarvittaessa tarkentaa tavoitteitaan

Ennakoi talouttaan erilaisissa elämäntilanteissa, toimii suunnitelmallisesti tavoitteiden saavuttamiseksi ja ottaa huomioon eri tilanteiden riskitekijöitä.

Linkkejä
Oman talouden budjetointi linkki

Tämä sivusto on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen sellaiselle opiskelijalle, joka on tulossa näyttämään osaamistaan, ja osaa asiat, materiaali ei ole tasolla T1 vaan korkeammalla.


Lukion yhteiskuntaopin kirjat lukemalla pystyy tämän suorittamaan, tässä linkki postaukseen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentti tulee näkyviin kun se on hyväksytty. Kiitos kommentista