Sivut

torstai 27. joulukuuta 2018

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 3 osaamispistettä, valinnainen


Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 3 osaamispistettä, valinnainen, kuuluu koriin

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

(Kopioitu suoraa eperusteista)


Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp
Opiskelija osaa
 osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen

arvioida alansa merkitystä yhteiskunnassa
tulkita kansantalouden peruskäsitteitä ja tunnistaa keskeiset toimijat.
Osaamisen arviointi
Opiskelija osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Opiskelija
Tyydyttävä 1
hakee tietoa joistakin yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa
osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan

Hyvä 3         
hakee tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa
osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävään toimintaan
    
Kiitettävä 5   
hakee monipuolisesti tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja seuraa aktiivisesti yhteiskunnallista päätöksentekoa
osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävään toimintaan tavoitteellisesti.

Opiskelija arvioi alansa merkitystä yhteiskunnassa.
Opiskelija
Tyydyttävä 1
seuraa alan yhteiskunnallista keskustelua
arvioi toimialansa merkitystä yhteiskunnassa osittain ohjatusti

Hyvä 3         
seuraa ja arvioi alan yhteiskunnallista keskustelua
arvioi toimialansa merkitystä yhteiskunnassa ja tulevaisuuden näkymiä
        
Kiitettävä 5   
seuraa ja arvioi alansa yhteiskunnallista keskustelua osallistuen siihen jollakin tavalla
arvioi ja seuraa monipuolisesti toimialansa merkitystä yhteiskunnassa ja tulevaisuuden näkymiä.
Opiskelija tulkitsee kansantalouden peruskäsitteitä ja tunnistaa keskeiset toimijat.

Opiskelija
Tyydyttävä 1
seuraa taloutta koskevaa uutisointia
selvittää yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen heijastumista oman alan työpaikkoihin ja työllisyyteen
kertoo esimerkkejä kansantalouden peruskäsitteistä ja keskeisistä toimijoista

Hyvä 3         
seuraa taloutta koskevaa uutisointia ja ymmärtää talouden merkityksen yhteiskunnassa
ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen heijastumista oman alan työpaikkoihin, työllisyyteen ja tulevaisuuteen
tuntee kansantalouden peruskäsitteet ja tunnistaa keskeiset toimijat

Kiitettävä 5   
seuraa aktiivisesti taloutta koskevaa uutisointia ja ymmärtää talouden merkityksen yhteiskunnassa
ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen heijastumista oman alan työpaikkoihin ja työllisyyteen ja pohtii monipuolisesti teemaa
tuntee kansantalouden peruskäsitteet ja keskeiset toimijat ja arvioi niiden merkitystä kansantaloudelle.


Tämä sivusto on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen sellaiselle opiskelijalle, joka on tulossa näyttämään osaamistaan, ja osaa asiat, materiaali ei ole tasolla T1 vaan korkeammalla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentti tulee näkyviin kun se on hyväksytty. Kiitos kommentista