Sivut

sunnuntai 23. joulukuuta 2018

Yhteiskuntataidot, osa perusoikeudet ja velvollisuuksiaSuomen Perustuslaki löytyy blogin ensimmäiseltä sivulta, se avautuu ikkunan päälle, joten se kannattaa avata toiseen välilehteen, tai sitten palata tälle sivulle.


Ensinnäkin lue Perustuslain toinen luku eli pykälät 8 -22. Selvitä siitä  perusoikeudet.

Vastaa kysymykseen "Miksi seuraava perusoikeus on joidenkin mielestä tärkein?" Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
Pohdi mitä tapahtuu, jos perusoikeudet ovat ristiriidassa, esimerkiksi sananvapaus ja julkisuus (12§) ja yksityisyys (10§).

Perustuslaki käyttää sanaa jokainen, ketään
Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Tämä tarkoittaa luonnollisisa henkilöitä eli ihmisiä, jotka ovat Suomen oikeuspiirissä, eikä ole siis sidottu kansalaisuuteen.Perustuslain kolmas ja neljäs luku käsittelevät Eduskuntaa ja kansanedustajia, viides luku tasavalla presidenttiä ja valtioneuvostoa (hallitus).

Mitä tarkoittaa vallan kolmijako?

Perustuslaissa Maapuolustusvelvollisuus velvoitta vain Suomen kansalaisia.

Maanpuolustusvelvollisuudesta säädetään Perustuslain 127§:ssä.
Maanpuolustusvelvollisuus
Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään.
Oikeudesta saada vakaumuksen perusteella vapautus osallistumisesta sotilaalliseen maanpuolustukseen säädetään lailla.Oppivelvollisuudesta säädetään lailla, nykyisin perusopetuslaissa ja nyt oppivelvollisuus laajenee koskien hakeutumista toiselle asteelle. Oppivelvollisuus päättyy 18-vuotiaana. Oppivellisuus koskee Suomessa vaikinaisesti asuvia lapsia

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentti tulee näkyviin kun se on hyväksytty. Kiitos kommentista